"חלקי בעמלי"' גיליון 16, שמיני תשע"ג

חלקי בעמלי

השבוע בגיליון:

  • משעבוד לחירות, עבודת ה' משחררת
  • ליטאי בן ליטאי בשטיבל החסידי?
  • לשולחן שבת: חסד לאנ"ש בלבד
  • טיפ לשבת
  • חמץ לאחר הפסח ובDuty Free (דיוטי פרי)  – הרב ארי נתנאל מור
  • איך רותמים את הילדים לעזרה בבית – הרב שלמה ברוך בלוי
  • סיפור: מה בתמונה
  • החג והשגרה – הרב אליהו מאיר פייבלזון
  • אלייך, חברה

להורדה

תגובות

השאר תגובה