ישיבת חכמי לב – פתיחת הזמן עם פי שלושה תלמידים

ישיבת חכמי לב פתחה את זמן אלול תשע"ד עם מחזור ב' בסך 32 תלמידים בנוסף ל16 התלמידים ממחזור א'.

קטעים מתוך שיחת הפתיחה של ראש הישיבה, הרב בצלאל כהן:

א' אלול תשע"ד

דברי פתיחה

אנו עומדים כעת בתחילת השנה השנייה ב"חכמי לב", זוהי עבורנו התרגשות גדולה ואנו מודים על העבר ומתפללים על העתיד. יה"ר שיסייע לנו הקב"ה להמשיך בדרך שבה התחלנו ולהעניק לכם תלמידינו היקרים את המרב והמיטב ברוחניות ובגשמיות, על מנת שתוכלו לגדול לשמחת הוריכם ולתפארת כלל ישראל, ושתמצאו חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

הלקח המרכזי שאנחנו צריכים ללמוד מחודש אלול הוא את העובדה שכל דבר בעולם הוא בר תיקון, גם לשבירת הלוחות שניתנו לנו מהקב"ה בעצמו יש תקנה. אנו צריכים ללמוד ממשה רבינו ע"ה אשר לא התייאש בכל מצב, ואכן התקבלה תפילתו והוא עלה שוב להר סיני לקבל לוחות שניות, אשר יום קבלתן נעשה ליום החשוב ביותר בשנה הלוא הוא יום הכיפורים. זהו היום השמח ביותר בשנה, שבו נמחלים לעם ישראל כל עוונותיהם. על כל אחד ואחד מאיתנו לשנן שוב ושוב את המסר הזה כלפי עצמו וכלפי אחרים, אסור בשום אופן להתייאש מהיכולת להתרומם מכל נפילה ולתקן כל דבר.

אני מבקש לדבר בקצרה על מספר נקודות חשובות הנוגעות לישיבתנו ולדרך בה אנו מבקשים ללכת, ברצוני לחזור על המטרות המרכזיות של הישיבה ועל הדרך שאנו מקווים להגשים אותן.

מטרותינו הן:

 1. יראת שמיים
 2. אהבת תורה
 3. השמחה – "שהשמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא; וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר "תחת, אשר לא עבדת את ה' אלוהיך, בשמחה, ובטוב לבב" (דברים כח,מז).  (רמב"ם הלכות שופר סוכה ולולב פ"ח)
 4. מיצוי היכולות
   

הדרך להשגת משימות אלו עוברת דרך:

 1. חנוך לנער עפ"י דרכו – שנים עשר שבטי ישראל
 2. להאהיב על התלמיד את מעשיו – פיקודי ה' ישרים משמחי לב וכו'
 3. פיתוח הסקרנות
 4. הצבת מודל לשילוב תורה עם דרך ארץ
 5. הקשבה ופתיחות – "רבא אמר אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים שנאמר והוא לא פנים קלקל" (תענית ח,א)

לסיום אני מבקש להזכיר לכולנו את דברי חז"ל "אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל התחלות קשות" (רש"י שמות יט,ה), הדברים בוודאי נכונים לתלמידים החדשים, אבל הם נוגעים גם לוותיקים ולכולנו היות והגידול המבורך מציב אותנו במציאות חדשה, כך גם התנאים הפיזיים כעת וההפרדה של הישיבה מהפנימייה, כל אלו מציבים בפנינו אתגרים חדשים. אנו תפילה ותקווה שנתגבר על כל הקשיים המתלווים להקמת הישיבה, ונצליח בעז"ה לעמוד במשימתנו.