קטגוריה: קצרים

הליבה צריכה לבוא מהלב

עומדים אנו בסמוך ונראה לפטירתו של מרן ראש הישיבה רבי מיכל יהודה לפקוביץ, ומה נאה אם כן להעלות את שכתב בעבר בנושא הוספת לימודי הליב"ה על פי דרישת משרד החינוך: כינוס