אינדקס יזמות חברתית

אינדקס היזמות מבקש למפות את הפעילות החברתית הקיימת.

הוא כולל פרוייקטים מבית אגודה אחת ושאינם. המידע נאסף על ידי אגודה אחת ובשיתוף עם בעלי המיזם.

האינדקס מחולק לקטגוריות ראשיות:

תורה – יוזמות שמטרתן תורנית

חינוך – יוזמות שמתייחסות לתהליך חינוכי.

מנהיגות – יוזמות שמבקשות להגדיר ולחולל חזון

חברה – יוזמות שעונות על צרכי החברה והיום יום.

אזרחות – יוזמות שמבקשת ליצור סדר יום חרדי אזרחי, ונוגעות בתחומי הכלכלה, צבא, ביטחון שוויון ועוד.