אודות

חזונה של "אגודה אחת" הינו "לאגד ולאחד את החברה היהודית שומרת המצוות לכלל חברה יהודית משותפת הנושאת באחריות לגורל מטרת העם היהודי ובני העם היהודי."

ובפועל "אגודה אחת" מהווה ארגון גג לאיגוד ולעידוד פעילויות של השותפים לחזון.

חברי האגודה אינם חולקים בהכרח השקפת עולם זהה, אך המכנה המשותף הינו גישה חרדית הרואה בתורת ה' כציר מרכזי סביבו סובבים החיים, ובקיום ההלכה את התשתית המוצקה לקיומו של העם היהודי.

 

תחומי הפעילות עיקריים בהם עוסקים חברי האגודה:

מנהיגות

חזון: מנהיגות תורנית פעילה ונושאת אחריות הפועלת ישירות מול הציבור.

פעילות: פעילות ציבורית להבהרת הצורך והדרישה למנהיגות פעילה,  הצפת רבנים בעלי יכולות מנהיגות ובעלי פרספקטיבה רחבה.

מוסדות חינוך

חזון: תקנים, יעדים ומטרות – בלימוד וחינוך. מסגרות מגוונות בהתאם ליכולות התלמידים.

פעילות: הגדרת סדרי לימוד. בחינת השילוב הראוי לבקיאות רחבה ואופקים נוספים במישור התורני. מוסדות לשילוב לימודי חול והקניית מקצוע עבור מי שאינו מתאים ללימודי יום שלם.

פני הציבור

חזון: אחדות עדתית ומגזרית. הטמעת ערכי אזרחות וניהול תקין במישור הציבורי.

פעילות:  עידוד שלום ואחדות בין מגזרים. הצפת דוגמאות ליושר ציבורי. בחינת השילוב הראוי בכלכלת וביטחון המדינה.

תורה ומדינה

חזון: הרחבת העיסוק התורני אל מישור החיים: ניהול מדינה, ביטחון וכלכלה לאור התורה.

פעילות: במת פרסום להגות תורנית רחבה.