תגית: תורה

ספר תורה

התורה והחיים

בעלון זה  אנו קוראים על בעיות שונות בחברה החרדית. ניתן לכתוב מאמרים שונים על כל בעיה בנפרד, ובהם להציע הצעות לפתרונות וייעול המצב הנתון. אבל ברצוני להציע כאן הסתכלות אחרת

תלמוד גדול שמביא לידי מעשה

"…היא שצונו ללמוד תורה וללמדה וזהו הנקרא תלמוד תורה והוא אמרו ושננתם לבניך… וכבר נכפל זה הצווי פעמים רבות ולמדתם ועשיתם למען ילמדון בכל מקום שנאמר ולמדתם שוברו בצידו ועשיתם".

מעולמו של בן ישיבה, ולמה הכל הפך לשיגרה.

בתחילת היום היה זה בגדר שמועה בלבד, לאחר המנין הראשון של תפילת השחר פרץ עלם צעיר לבית המדרש בסערה אמר מה שאמר והותיר אחריו הפתעה ובלבול, כדרכן של שמועות היו