תגית: שמרנות

לחשבון נפש ציבורי יש גבולות!

דוד רוזנטל משרטט קווי יסוד שיעזרו לנו להבחין מי מבקר עניינית ומי מחפש לנגח, מי מבקש לבנות ומי לאלתר בקעה להתגדר בה.