תגית: עובדים

שילוב בגובה העיניים – קנדה כמודל נכון לשילוב

כיצד קרה שהמוסלמים החיים בקנדה אוהבים את מדינתם, שלא כמו מוסלמים בארצות אחרות. ומה יש לנו להסיק מכך לגבי היחס שלנו כחרדים, למדינת ישראל. ושל המגזר הכללי אלינו, כמיעוט משתלב.

מה עם ה"גוטע יידן"?

א. בן דוד כותב על האתגר שלנו כחברה לשלב את היהודים ה"פשוטים" – מה שכונה תמיד – "גוטא יידן" , בתוך החברה התורנית כשווי זכויות.