תגית: לימודי מקצוע

"שידוכיישן" – מיזם שידוכים לבחורים מחוץ למסגרת ישיבתית | ראיון

המאמר "שידוך מחוץ לקופסא" – עורר הד חיובי ותשומת לב מרובה, התברר כי המיזם "שידוכיישן" נועד לענות בדיוק על הצורך הזה. פנינו לאלי פוסטבסקי מקים הפרויקט וקיימנו איתו ראיון ראשון על הפרויקט ועל החזון.