תגית: יבול נכרי

הרצוי והמצוי בשמיטה

האם חוויית השמיטה שלנו היא מרוממת ומזכירה 'כי לו הארץ' או שאנו טובעים בפרטים של סוגי הירקות השונים?!