תגית: חברה

ממלכת כהנים

בכל ענייני העולם חשיבותו של דבר נמדדת לפי שכיחותו, הזהב והכסף היהלומים ואבני החן, מוערכים בזכות נדירותם והקושי להשיגם. כלל זה תקף גם ביחס הניתן לאנשים בחברה בה הם חיים,

הקהילה בישראל ומחירה הראוי

דורות רבים חי עם ישראל בקהילות. הקהילות התקיימו על בסיס גיאוגרפי, בכל עיר וכפר היתה קהילה שאיחדה את יהודי העיר או הכפר. ברור ומובן מאיליו שחברי הקהילה אינם אמורים להיות

מאמר המערכת

עדים אנו בזמן האחרון למה שנראה כהתפרקות נוספת של מערכות החברה שלנו, אם נתבונן באירועי מצעד הגאווה וההפגנות שקדמו לביטולו, נבחין בהוצאה מן הכוח אל הפועל של כוחות ומוטיבציות שאינם