מדורים: תורה

המכון למדיניות תורנית

האם אנו יודעים מהי עמדת התורה בנוגע לסל התרופות? הרב נכטילר סבור שאנו זקוקים למכון שיברר את את עמדת התורה בשאלות אקטואליות של קביעת מדיניות

"חלקי בעמלי", גיליון חדש נולד

גיליון חדש יוצא עם מסר של לגיטימציה לצאת לעבוד לצד החובה להישאר מחובר אל בית המדרש, שוחחנו עם עורך גיליון "חלקי בעמלי" כדי להבין קצת יותר לעומק.

ישיבות לקראים, תנאים ומגידים

נתקלתם לאחרונה בישיבה ל"תנאים"? או "מגידים"? מתי הורוביץ מציע לאמץ קטגוריות של מקצועות תורניים שהיו בשימוש בימי חז"ל.

הצעה מעשית למהפכה חיובית בחיידרים – ליב"ה תורנית

הפסוק "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה" הוא השגור ביותר בפי כל יהודי, אולם כאשר נעצור אדם ונשאלהו: מה פירוש המלה "עוד"? ברוב רובם של המקרים יופתע השואל וימלמל איזה תשובה תוך כדי תמיהה… הרב אליהו סולובייציק מציע לימודי ליבה תורנית. חיבור למילה הכתובה ועוד…

הרב דוד לוי, עיון: דרך ארץ קדמה לתורה

על מנת ליצור דיון מקיף ונרחב בנושא האם אנו זקוקים למוסריות שאיננה תורנית? – הזמנו לדיון מספר רבנים על מנת שיחוו את דעתם בנושא. להלן עיונו של הרב דוד לוי, בשאלת דרך ארץ

עיון: מה מחייב לקיים מצוות

מיכאל נכטילר מציע לקלף את השכבות משאלת המוסר החוץ תורני, ולהעמיק עיון מהו כלל "המחייב שלנו לקיים את רצון ה'."

הצעקה

ליב"ה תורנית – חלק שלישי, זעקות שבר

הערכה מקובלת היא שצורתן העכשווית של מוסדות התורה היא תוצר תהליך של תיעוש שעבר על מוסדות התורה במאת השנים האחרונות. הציבור הולך וגדל כ"י, אבל התקציב לחינוך נשאר דל ולכן תלמידים רבים נמצאים ביד מלמדים מועטים, למנהלים קל יותר וזול יותר למשוך את המוסרות הלאה ללא עצירה למחשבה ותיכנון על כיוון ודרך מתבקשים. המערכת התקבעה והושרשה במבנה המוכר עד כאב של משרות, תקציבים, עמדות כוח ושאר אינטרסים נלוים כך שאין לצפות שהיא תיראה אחרת מאליה.

ליב"ה תורנית – חלק שני

במקום תהיות אלו נעסוק בשאלות אמיתיות כמו, האם הילד אוהב את מה שהוא לומד, האם הוא מתחבר לצורת הלימוד אצלו בישיבה, האם הוא מפיק את המקסימום עם 'מגיד השיעור' שלו, האם הוא מתעלה 'בדיבוק חברים'. המקבל הוא משוב חיובי על הדקויות היחודיות שלו בהבנת התורה, האם הלימוד נספג אצלו בעצמות, הבונה הוא לעצמו מקום ייחודי עתידי להתגדר בו, וכדומה מן השאלות הקשורות לקשר של הנער עם התורה שהוא לומד.

האם אפשר לטפס בסולם חסר שלבים?

מי שחונך על ברכי 'לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיבטל הימנה', עלול להיכשל בחוסר שמחה בעמלו. לפניו תורה אינסופית ללמוד, וזמן ארוך של חיים שלמים להספיק 'ככל היותר'. ללא הגדרה של זמן או כמות, אין לו כל אתגר מוגדר להיתלות בו, או להרגיש סיפוק כשהוא מגיע למיצויו. לא פלא ש'יצר הרע' המטאפורי נטפל אליו ונותן לו הרגשה של חוסר סיפוק וחוסר חשק.