קמפוס עין חמד – שילוב לימוד תורני ומקצועי לנוער

קמפוס עין חמד הינו הפתרון הייחודי לנער והמתבגר החרדי שחפץ בלימודים גבוהים במקצועות מתקדמים תוך שמירה על אורח חיים חרדי במעטפת תורנית הולמת, חמה ותומכת המותאמת לצרכיו.
קמפוס עין חמד, מיסודה של עמותת מרכז חינוכי דרכי חיים, פועל לקידום, להעצמה ולהקניית השכלה באמצעות מסלולי לימודים גבוהים מכווני תעסוקה, המשולבים עם לימודי קודש, במעטפת חינוכית- לימודית- חברתית הולמת לנוער חרדי מכל ריכוזי האוכלוסיה החרדית.
קמפוס עין חמד עומד בסטנדרטים גבוהים של נערים איכותיים בעלי פוטנציאל ללמידה ולהצלחה אשר מחפשים ליצוק תוכן לחייהם לקראת שינוי מבטיח שייתן להם עתיד וביסוס כלכלי.

הצוות הנבחר, הן במקצועות התורניים והן במקצועות הכלליים, הינו מקצועי, בעל ניסיון רב ומוטיבציה חזקה לסייע לנערים, לקדם אותם ולהעניק להם הווה ועתיד טוב יותר.

הקמפוס יאפשר לנערים ולמתבגרים לפתוח אופקים חדשים, יוביל וילווה אותם למצוינות באמצעות תגבור לימודי מותאם ואישי, חינוך ערכי, והקניית תעודות וכלים לתעסוקה.