מרכז מענה והכוונה לצעירים

מטרה: לתת מענה לצעירים רבים המעוניינים ללמוד או לעבוד והם חסרי הכוונה ויכולת בחירה נבונה.
הן במידע, הן באיבחון, והן בסיוע בבחירת מסלול ומימונו.
סטטוס: בתהליכי תכנון.
תקציב נדרש: 150 אש"ח.