בית מדרש למחשבה יהודית – ועד לחכמים

רקע

עולם התורה החרדי ובתי המדרש עוסקים כיום באפיק צר מאוד בתורה. מתוך עולם שלם של תורה, נביאים, כתובים, משנה, מדרשים, תלמוד בבלי, ירושלמי, גאונים, הפילוסופיה בימי ה"ראשונים", מחשבת ישראל בדורות ה"אחרונים", האר"י, הרמח"ל, תנועת המוסר, תורה ומדע, תורה ואקטואליה – מתוך כל זה לומדים בישיבות אך ורק מסכתות בודדות בש"ס הבבלי. ב"כוללים" לאברכים ניתן למצוא מעט הרחבה לכיון הלכה ודיינות – אך באופן רחוק מאוד מתאור התורה כ"רחבה מיני ים".

בית המדרש "ועד לחכמים"

בית המדרש "ועד לחכמים" מבקש להחזיר עטרה ליושנה, להשיב לבית המדרש את תפקידו לעסוק בכל התורה, במלוא היקפה, להעמיד תלמידי חכמים ש"אוצרותיהם מלאים", ולהשקות את דבר ה' לצמאי הדעת.

 "ועד לחכמים" יהיה מרכז תורני פעיל וחי, הכולל: בית מדרש, ספריה, שיעורים קבועים, קורסים, הרצאות, כנסים, עלון, אתר ועוד.

הלומדים במרכז יעסקו בכל ארון הספרים היהודי ובכל נושא תורני הקיים בעולם ורק לטעימה: תנ"ך, הלכה ומשפט, אירועי השבוע, חסידות, נוסח התפילה, מוסר, קבלה, היווצרות המחלוקות, צבא, דתות, כלכלה, פמיניזם, עבודה, חשמל בשבת, היווצרות היקום, אבולוציה, מנהגים, מנגנוני גרמא, הקרבת קרבנות, ארכאולוגיה, מחשבת ישראל, רמח"ל, פילוסופיה יהודית, טכנולוגיה והלכה, מורה נבוכים, כוזרי. אגדות חז"ל, השתלשלות ההלכה, גלגולי נשמה ועוד.

 

השפעה ציבורית

בעת הזו ניכרת התחדשות חברתית בעולם החרדי, יציאה לעולם התעסוקה, וכניסה בשערי האקדמיה, השתלבות בצבא, והגעה לעמדות השפעה.

כיון שכך בית המדרש ידרש לעסוק ולהשפיע בתחומים אלו על מנת  להוביל את התורניות שבהתחדשות.

מטרה: יצירת מרכז להגות ומחשבה יהודית במגזר החרדי, הכולל ספריה ובית מדרש,
הרצאות וקבוצות לימוד בשלל תחומי החיים התורניים ומגוון המחשבה היהודית לדורותיה.