קטגוריה: פעילות

עדכון חודשי – אב תשע"ב

שלום לחברים אנו שמחים לסכם כחודש וחצי של פעילות מאז מפגש הקיץ. בחודש תמוז קיימנו מפגש קיץ בו הכרנו יותר את הנפשות הפועלות, ונקשרו שיתופי פעולה. במהלך המפגש השקנו את אתר אגודה אחת המהווה

רשמים ממפגש הקיץ של חברי אגודה אחת

בהמשך להזמנה למפגש מפת פעילות חברתית בפורום אגודה אחת, נפגשנו, היכרנו, קשרנו קשרים, והנה מעט מן הרשמים. למעשה ניתן לסכם את המפגש כ"הצלחה". ובשני מילים "מוצלח מאוד". וכל כך למה? משום