קטגוריה: מאמרי מערכת

הבעיות שלנו – הפתרונות גם! לכבות שריפות או למנוע אותן?

"ומה יקרה אם מדינת ישראל על כל אזרחיה יפטרו כל אדם עם כיפה שחורה משרות בצה"ל, ככה סתם, בלי סיבה. ופתאום ביום בהיר מתפוגגות כל ה'בעיות' שלנו עם צה"ל – האם לא נצטרך למצוא פתרון לכל הצעירים שלא מצאו את מקומם בישיבות"???

מאמר מערכת – אלול תשס"ט

עומדים אנו בפתחו של חודש אלול, בו נהגו בית ישראל להחל בפשפוש ותיקון המעשים לקראת יום הדין ויום הכיפורים. ברור שהתחום הראשון בו ראוי לאדם להתמקד הוא התחום שבין אדם

מאמר המערכת

עדים אנו בזמן האחרון למה שנראה כהתפרקות נוספת של מערכות החברה שלנו, אם נתבונן באירועי מצעד הגאווה וההפגנות שקדמו לביטולו, נבחין בהוצאה מן הכוח אל הפועל של כוחות ומוטיבציות שאינם