קטגוריה: חלקי בעמלי

"חלקי בעמלי"' גיליון 21, במדבר תשע"ג

השבוע בגיליון: הגירעון, העובדים והלומדים – למי זה כואב? הפלאייר הצבעוני והסגולה האמיתית לשולחן שבת: לקרב את ה' טיפ לשבת – ילדים בבית הכנסת להלשין לרשויות?  – הרב ארי נתנאל מור בית של תורה

"חלקי בעמלי"' גיליון 20, בהר בחוקותי תשע"ג

השבוע בגיליון: "חרדי גנב" או צרות עין? חיים חברתיים באזור מתירני לשולחן שבת: מי מקיים את העולם? טיפ לשבת הלוואת מט"ח – הרב ארי נתנאל מור ילדים וחילונים – הרב שלמה ברוך בלוי

"חלקי בעמלי"' גיליון 19, אמור תשע"ג

השבוע בגיליון: מה לדעת תורה ונושאי כלכלה וביטחון? "דוסים זוכרים אחרת" לשולחן שבת: לחנכו בקדושה טיפ לשבת המוסר הכפול: "אבא, למה יש לנו אינטרנט"? – הרב שלמה ברוך בלוי תספורת ומוזיקה

"חלקי בעמלי"' גיליון 18, אחרי מות – קדושים תשע"ג

השבוע בגיליון: נמאס לכם? יבשים רוחנית? אתם לא חריגים! ברשות התורה, ובכל זאת נבל טיפ לשבת טיול ופסלים – הרב ארי נתנאל מור דמי כיס ועצמאות לילד – הרב שלמה ברוך בלוי לאן מגמת

"חלקי בעמלי"' גיליון 17, תזריע-מצורע תשע"ג

השבוע בגיליון: יום העצמאות ספירה עם ציפיה או בלי לשולחן שבת: לפעמים צריך לפטפט טיפ לשבת – שעון קיץ זמן ספירת העומר  – הרב ארי נתנאל מור חינוך: לאיים בעונש? – הרב

"חלקי בעמלי"' גיליון 16, שמיני תשע"ג

השבוע בגיליון: משעבוד לחירות, עבודת ה' משחררת ליטאי בן ליטאי בשטיבל החסידי? לשולחן שבת: חסד לאנ"ש בלבד טיפ לשבת חמץ לאחר הפסח ובDuty Free (דיוטי פרי)  – הרב ארי נתנאל מור

"חלקי בעמלי"' גיליון 15, צו-שבת הגדול תשע"ג

השבוע בגיליון: די לחרד"קנאות! שבת – מקור הברכה והגאולה טיפים לחג והגדת לבנך… דיני ליל הסדר – הרב ארי נתנאל מור ולקחתי אתכם לי לעם – הרה"ג לייב מינצברג וכאן הבן שואל, סיפור