קטגוריה: אנשים עובדים

האם החרדים העובדים הם הרפורמים החדשים? // דעה

חרד"קים, חרדים חדשים, חרדים עובדים, או אפילו "רפורמים", הרבה שמות ניתנו לחרדים שמנהלים סדר יום אזרחי-ישראלי, מתגייסים לצבא, לומדים מקצוע ואף עובדים בו. אליהו לוי מנתח איפה הסכנה.

היציאה מתיבת נח אל המבול שבחוץ

הישיבות הוגדרו קולקטיבית כ'תיבת נח' מוגנת מפני המבול שבחוץ. ואם נאלץ אדם לצאת אל המבול, מה עליו לעשות?! האם הגדרת המבול כחוויית אקסטרים מבחירה, תועיל להתמודדות היומיומית? אולי הקפדת יתר על ההלכה, כדי להמשיך, תרתי משמע, את חווית הישיבה אל חיי היומיום?! אלי ליפשיץ מנסה בעיון פילוסופי זהיר, להתוות תחילתה של דרך.

מפלגת 'מים אחרונים'

גם אם נקבל את ההנחה שקבוצת אנשים איננה יכולה להתאגד סביב 'בדיעבד', כמו חוסר הקפדה על מים אחרונים. האם היא לא יכולה להתאגד סביב 'לכתחילה', כמו ההקפדה על תורה שאינה בטלה ואינה גוררת עוון?! אהרן שוורצמן – עובד סוציאלי, מנסה לתת תשובה.