מחבר:

זאת חליפתי זאת תמורתי. על החליפה ויוקר התמורה.

בתקופה האחרונה קיימת התעוררות רבתי לחיזוק בנושאים שונים, בין ההצעות שהועלו, קָבלו הורים רבים על ההוצאות המיותרות הנלוות לכל אירוע או שמחה, הנורמה החברתית המקובלת חורגת בהרבה בהשוואה לכיסו של

צאן אדם – צאן קדשים

חכמות בחוץ תרונהבס"ד אכשר דרא ורבו פוסקי הלכה ויושבי על מדין, יראי ה' חפצים לקיים מצווה כהלכתה ולהיות מן המהדרין בדברים שבקדושה, אלא משום מעשה שנשמע בבית המדרש נוצר צורך

מעולמו של בן ישיבה, ולמה הכל הפך לשיגרה.

בתחילת היום היה זה בגדר שמועה בלבד, לאחר המנין הראשון של תפילת השחר פרץ עלם צעיר לבית המדרש בסערה אמר מה שאמר והותיר אחריו הפתעה ובלבול, כדרכן של שמועות היו