מדורים: חברה

לחשבון נפש ציבורי יש גבולות!

דוד רוזנטל משרטט קווי יסוד שיעזרו לנו להבחין מי מבקר עניינית ומי מחפש לנגח, מי מבקש לבנות ומי לאלתר בקעה להתגדר בה.

איש לרעהו

מה המסקנות שאפשר להסיק מפורים לכל השנה?! הניה שוורץ, יועצת זוגית ומטפלת בCBT, עיתונאית ועורכת מגזין 'בתוך המשפחה' בטור מבודח ומעורר מחשבה

האם החרדיות בלתי ניתנת לפירוק?!

האם ניתן להפריד את התבן מן הבר או שהחרדיות, כצורתה, על כל מה שהיא כוללת, היא חבילה אחת בלתי ניתנת לפירוק?! אלי ליפשיץ מנסה לתת תשובה

מפלגת 'מים אחרונים'

גם אם נקבל את ההנחה שקבוצת אנשים איננה יכולה להתאגד סביב 'בדיעבד', כמו חוסר הקפדה על מים אחרונים. האם היא לא יכולה להתאגד סביב 'לכתחילה', כמו ההקפדה על תורה שאינה בטלה ואינה גוררת עוון?! אהרן שוורצמן – עובד סוציאלי, מנסה לתת תשובה.