מכון מד"ת – מכון מחקר למדיניות תורנית

מטרה: לפתח מדיניות ציבורית תורנית בנושאים שונים.

קהל יעד: מעצבי מדיניות, חוקרים, דעת קהל חרדית ושאינה חרדית.
סטטוס: המכון כתב מסמך מדיניות "תפקיד הרב בישראל" עבור הרבנות הראשית,
וכעת עוסק בפרוייקט "קוד אתי" לרבנים.

תקציב נדרש (שנתי): 400 אש"ח.