כתב עת "צריך עיון"

כתב עת אינטלקטואלי, לקידום ופיתוח חשיבה תורנית-חברתית אינטלקטואלית.
קהל יעד: ציבור חרדי חושב ברמה גבוהה.
סטטוס: בשיתוף קרן תקווה החל תהליך של כתיבה על מנת לאפשר פיילוט.
תקציב נדרש: 250 אש"ח.