כנסי נושאים שונים

כנסים שנועדו להעלאת מודעות לבעיה ו/או לפתרונות, יצירת הד ציבורי שיוביל לעשיה בנושא. כך התקיימו בעבר כנס החינוך – קידום מודעות למוסדות החדשים המשלבים גם לימודי חול בתכנית הלימודים, ומאפשרים מגוון ידע ואפשרויות רחב לתלמידיהם.

וכן כנס שידוכים לחרדים עובדים  – שנועד ליצירת הד ציבורי והעלאת סוגיית הרווקות בקרב החרדים העובדים, אשר בוצע בהצלחה עם הד ציבורי נרחב. מספר יוזמות בשלבי הקמה בעקבות הכנס.
תקציב כנס: 20 אש"ח