מחבר:

יום העצמאות ורשות מיסים

אלעזר וייס שואל את עצמו האם עדיין המדינה שייכת "להם"? ומה היחס שלנו לתשלומי מיסים?

חרדים באקדמיה – האתגר

יש מספיק "גבירים" שהצליחו בעסקיהם בלי תואר או השקעה אחרת. האם ההשקעה בתואר אקדמי איננה לגמרי מיותרת? הלכנו לשאול את דיקן הסטודנטים של הקמפוס החרדי, הרב נחמיה שטיינברגר.

ממשלת הצללים – השאלות הקשות

מליאת האופוזיציה שהתכנסה הבוקר בכנסת, מעוררת שאלות קשות. האם אנו מוכנים להיות שותפים בעיצוב פניה של מדינת ישראל, יחד עם השמאל וערביי ישראל? ואלו פנים יהיו למדינה הזו?

המכון למדיניות תורנית

האם אנו יודעים מהי עמדת התורה בנוגע לסל התרופות? הרב נכטילר סבור שאנו זקוקים למכון שיברר את את עמדת התורה בשאלות אקטואליות של קביעת מדיניות

הצעה מעשית למהפכה חיובית בחיידרים – ליב"ה תורנית

הפסוק "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה" הוא השגור ביותר בפי כל יהודי, אולם כאשר נעצור אדם ונשאלהו: מה פירוש המלה "עוד"? ברוב רובם של המקרים יופתע השואל וימלמל איזה תשובה תוך כדי תמיהה… הרב אליהו סולובייציק מציע לימודי ליבה תורנית. חיבור למילה הכתובה ועוד…

מה שלימדתני הכבשה דסי

בימים אלו, בעדר הכבשות נפל דבר.

האם אך חלום-שוא היא התקווה כי דסי תנצל את השעה ותיטול בכוח את הצעת הגיוס ככלי-נשק נוסף במלחמת חייה, להשמיע בעיקשות את קולה הערכי ולהציע את מרכולתה לעיני כל העם ?!