האם היחס ללימודי חול מפאר את לימוד התורה?

בצלאל כהן דן סביב מכתב הרבנים שהתפרסם ברחובות קריה אודות האיסור על לימודי מדעים בתלמודי תורה לבנים
מכתב הרבנים.

ברחובות קריה התפרסם כעת מכתבם של כמה גדולי תורה ראשי ישיבות ורבני קהילות, כנגד תכנית לימודים חדשה ללימודי מדעים ב"תלמודי תורה" לבנים חרדים.

במודעה המצורפת למכתב ניתנו דוגמאות שונות מתוך הספר, בהן שולבו נושאים הלכתיים ותורניים עם ידע בסיסי במדעים, במודעה ניתן הסבר לחומרת העניין בהיבט ההשקפתי.

אינני מעוניין להיכנס כאן לדיון על גופם של דברים הן במכתב הרבנים והן בדברי ההסבר שבמודעה המצורפת, אולם אני מבקש להתייחס לנקודה מסוימת שנכתבה במודעה, שם נאמר שהשיעור במדעים הוא השיעור המעניין ביותר עבור התלמידים מכל תכנית הלימודים ב"תלמוד תורה" וכשמבקשים להשיג משמעת בכיתה ניתן לאיים על התלמידים בביטול השיעור במדעים.

אני סבור שנקודה זו מבהירה באופן תמציתי את היחס המקובל במחנינו ללימודי חול ואת הגורם לכך, אלא שלמרבה הצער דומני שהדבר איננו מפאר את לימוד התורה במוסדותינו אלא להפך.

 

מכתב הרבנים.

מכתב הרבנים. לחצו לגודל מלא, הטקסט המלא נמצא בסוף המאמר

סוגיית לימודי החול ב"תלמודי התורה" המוכרת בשיח התקשורתי כשאלת "לימודי הליבה" בחינוך החרדי לבנים, עוסקת בדרך כלל בשאלת מספר השעות המוקדש בסדר היום ב"תלמודי התורה" ללימודים כלליים, אולם בחינה מעמיקה יותר של הנושא מלמדת על שאלה עמוקה יותר, והיא שאלת היחס לאותם לימודים מעבר להיקף השעות המוקדש עבורם.

את היחס לאותם לימודים נוכל לבחון באמצעים שונים: בבחינת איכות ספרי הלימוד של המקצועות הללו, איכות המורים המלמדים אותם ומידת שליטתם בחומר הנלמד, היקף המטלות והשיעורים הניתנים במקצועות אלו, ההספקים וההישגים של התלמידים, מידת המשמעת בכיתות בשיעורים אלו ואכיפתה, התעניינות הורים בהספקים ובהישגים וכיו"ב. ככל הידוע לי, הרי שבמרבית "תלמודי התורה" לבנים חרדים, היחס ללימודים אלו הוא זלזול מוחלט. ספרי הלימוד הם ברמה ירודה, המורים אינם מכירים היטב את המקצוע הנלמד, המשמעת בשיעורים אלו נמוכה ואיננה נאכפת על ידי ההנהלה, ההספקים וההישגים נמוכים מאוד, וההנהלה וההורים אינם מייחסים לכך משמעות.

לשם כך אסתפק בשתי דוגמאות, אחת מ"דפי הקשר" המחולקים בתלמודי התורה מדי שבוע עם פירוט של ההספקים הלימודיים בלימודי הקודש, רק במעט מקומות יופיע גם פירוט של ההספקים בלימודי החול. השנייה מ"אספות ההורים" בתלמודי תורה בהם בדרך כלל יפגשו ההורים רק את המורים ללימודי הקודש ובמרבית המקרים יקבלו דיווח רק על מצבו של בנם בלימודים אלו. לטענתי, הקדשת יותר שעות ללימודי חול במערכת החינוך לבנים תהיה חסרת תועלת, בעוד שאם תימצא הדרך לנצל באופן רציני את השעות המוקדשות לכך כבר תהיה בכך תועלת גדולה.

נמצא אפוא, שהסיבה המרכזית לזלזול בלימודי החול איננו נובע בשל המחסור בזמן לשם כך, שכן גם הזמן המיועד ללימודים אלו איננו מנוצל כראוי. הסיבה האמתית היא החשש של החינוך החרדי ממצב שבו יתחרו לימודי החול בלימודי הקודש על לבו של התלמיד, ולשם כך על לימודי החול להיות משעממים, לא רציניים ומזולזלים. זהו החשש הגדול המובע במודעה כשלפתע נעשה לימוד מדעים בצורה מעניינת מרתקת ומקצועית.

וכאן הבן שואל, האמנם זוהי הדרך לגרום ללימודי הקודש לקבל את הבכורה על פני לימודי החול? האם לא היה ראוי יותר להקדיש מאמצים להפוך את לימודי הקודש למעניינים מרתקים ומקצועיים יותר? ילדינו שומעים רבות על מתיקותה של התורה ועל היותה משמחת לב, אולם האם הם אמנם מצליחים לחוות זאת באופן אישי? הניסיון להעדיף את לימודי הקודש על ידי זלזול בלימודי החול, מהווה למעשה הוכחה בחוסר האמון ביכולתה של התורה להוות מוקד משיכה חזק דיו עבור הילדים והנערים, וזו עובדה מצערת ביותר.

דוד המלך ע"ה אמר "תּוֹרַת ה' תְּמִימָה מְשִׁיבַת נָפֶשׁ עֵדוּת ה' נֶאֱמָנָה מַחְכִּימַת פֶּתִי. פִּקּוּדֵי ה' יְשָׁרִים מְשַׂמְּחֵי לֵב מִצְוַת ה' בָּרָה מְאִירַת עֵינָיִם." (תהילים יט), ועלינו אפוא לשאול אם תורתנו איננה משיבת נפש ומחכימת פתי ומשמחת לב ומאירת עיניים, שמא זו איננה תורת ה'?

—————————-
מכתב הרבנים:

מכתב עוז מגדולי התורה שליט"א

אודות הוספות ושינויים בלימודי חול בתתי"ם בעקבות תוכנית לימודים זרה שנכנסה לכמה תתי"ם

ב"ה יום ג' לסדר הנני נותן לפניכם ברכה (עקב) התשע"ה לפ"ג

ליקרים ואהובים, המלאים בתוי"ש מזן אל זן, מגידולי ישיבתנו הקדושה החיים והברכה למשמרת שלום!

הננו בזה לקול שמועה, כי הנה בבית רבן בקהילתכם הקדושה, ניתקנה תכנית לימודי טבע העלולה לעקור מלבות התינוקות את העיקרון המקודש שאין ליהודי בעולמו אלא להתגדל בתורה, בטהרתה ובקדושתה, ואין שום תכלית בידיעת מדע אחר אלא עד כמה הנצרך לניהול חיים מסודרים, שזו הייתה שאיפת אבותינו ואימותינו מאז, וע"ז הרבו תפילה ושפכו כמים דמעה, ובמסירות נפש עמדו על כך גם בעיתות מצוקה ועוני.

ולזדאת באנו בזה לזרז את המזורזים ולחזק את המחוזקים, להשתדל בכל תוקף להחזיר עטרה ליושנה, להשריש בל צאצאינו מראשית גידולם, כי אין אומתינו אומה אלא בתורתה, ולהוציא מתכנית הלימודים כל ידיעה מדעית שאינה נצרכת לחיים המעשיים, גם אם היא באה כאילו במלבוש של "הסבר" לדיני תורתנו הקדושה, וח"ו שלא תירש שפחה את גבירתה.

זכות זו תעמוד לכל המחזיקים בה לראות צאצאיהם מגודלים בבית ד' ובחצרות אלוקינו יפריחו, לשם ולתפארת ורוב נחת תמיד.

הכו"ח ברוב יקר ובאהבה

בידידות עוז

אביעזר פילץ

 

עזריאל אויערבך    יהודה עדס     משה יהודה שלזינגר       זבולון שוב

 

___________________________________________________________________________

 

ראיתי את החוברת "תורת חיים" הנלמדת בת"ת בודדים וכנראה מתוך חוסר שימת לב שהדברים אינם תואמים כלל ועיקר את מטרת החינוך בת"ת לגדל ת"ח עם חשקת תורה ויר"ש, וההני בזאת להצטרף לדברי הגאון שליט"א ראש ישי' תפרח

 

בעה"ח

מאיר קסלר

—————————————-

בס"ד, מנחם אב תשע"ה

הפרטים על תוכנית "תורת חיים" שהוכנסה (בשוגג) לכמה תתי"ם בירושלים

התוכנית נקראת "תורת חיים – תכנית לתלמודי התורה", ארגון "אורט" האמריקאי מממן את התוכנית בתור לימודי ליב"ה לילדי הציבור החרדי בארץ ואגף החינוך בעיריית ירושלים משווק אותה לתתי"ם תתי"ם שמכניסים את התוכנית מתוקצבים על כך, ומשרד החינוך מכיר בלימודים אלו כלימודי ליב"ה.

התוכנית כוללת חוברות לימוד בכמה וכמה סדרות והיא מיועדת לתמידי כיתות ד' ה' ו' ז', התוכנית מועברת לילדי התתי"ם ע"י מורה (חרדי) מיוחד מטעם עיריית ירושלים (העובר הכשרה מטעמם לכך), אשר בא פעם בשבוע לכיתה ומלמד את הילדים את החומר הנלמד ועורך עימם את ה"ניסויים" המדעיים, בנוכחות המלמד, בשעות לימודי החול.

א' הגורמים הקשורים במישרין לתוכנית הינו פילוסוף המטיף בפרהסיא לספקנות ביחס למאמרי חז"ל המובאים בגמרא רח"ל, את החומר הכינו שתי מהנדסים דתיים-לאומיים בשם ע. ארבל ור. מאיר וגב' א' מאגף החינוך בעיריית ירושלים , בת משפחתו של הנ"ל מעורבת בניהול התוכנית (השמות מוזכרים בשער החוברות).

תוכן לימודי החול של החוברת הינם לימודים חיצוניים (שאינם נלמדים גם בתתי"ם בהם לומדים לימודי 'טבע'), "לימודי מדעים" לכל דבר ועניין. לומדים שם: מדעי אנרגיה, חשמל ומים, אטום נטרן, אטום כלורי, מולקולות, אלקטרונים, חשמל דינמי, כוח המשיכה, כוח הכבידה, כוח היניקה, כוח הזרימה, שיקול הכוחות וכן הלאה והלאה. במהלך השיעורים עורכים הילדים "ניסויים" מדעיים שונים באמצעות פריטים הניתנים להם לצורך כך.

מדובר בתוכנית מאתגרת במיוחד, הורים העידו בפנינו ששעת התוכנית היא השעה האהובה על הילדים מכל לימודי הת"ת, עד כדי מצב שבאם רוצים להפעיל משמעת על התלמידים בת"ת מתנים את התנהגותם בהשתתפות בתוכנית.

אולם מהות התוכנית אינה לימודי מדעים סתם, אלא לימוד מדעים כדי לחקור ולהבין את הסוגיות של החומש הש"ס וההלכה, ע"פ המדע.

למשל; את הנושא של אבות ותולדות בשבת העניין של תולדה "מעין האב", לומדים שם (בסדרת קול ד' על המים" פרק א) בצורה מדעית באופן שחוקרים את הכוח המסוים בטבע שקשור לאותה מלאכה וכך בודקים אם זה דומה לכוח הטבע של אב המלאכה. וכן למשל לומדים וחוקרים (בהנ"ל) את כל הסוגיא של עציץ נקוב ע"י שמרחיבים ויורדים לפרטי פרטים של המדע של "נקיבה", ועפ"ז "בודקים" אם עציץ נקוב זה קרקע או לא קרקע לעניין שמיטה ושבת.

יש שם גם לימוד וחקירה של "סוגיות טכנולוגיות בהלכה" שלומדים וחוקרים אותם, כגון; סוגיית הדלקת אור בשבת עם שיטות הפוסקים החזו"א והגרש"ז, חוקרים את זה (בסדרת "ויהי אור" פרק א ופרק ב) ע"י שמרחיבים ויורדים לפרטי פרטים של המדע של החשמל, זרימת החשמל, סוללות, וכו' וכו', וכגון סוגיית "פתיחת דלת אלקטרומגנטית בשבת" וכן סוגיית "השימוש בשבת בעגלת נכים המופעלת באמצעות מנוע חשמלי" (בסדרה הנ" פרק ג), שהם נהפכות שם ל"סוגיות במדע" עם ניסויים רבים וכו' וכו'.

באותה צורה לומדים כמו"כ את הנושא של "רוח מצויה" (ממס' סוכה וממס' בבא קמא) מצד "חוקי הבריאה הקשורים לנושא התנועה" (סדרת "קול ד' על המים" פרק ב) וכן למשל את הנושא של "ציפוי כל המשכן" לומדים מצד "התהליכים הכימיים המשמשים לציפוי גופים במתכת" (סדרת "ויהי אור" פרק ב).

רוח הדברים בחוברות אלו ממילא היא של קלות ראש וזלזול כלפי דברי הקודש המובאים שם – במפורש ושלא במפורש. לימודי הקודש ודברי חז"ל והפוסקים מושווים שם בדרגה אחת עם לימודי הטבע והמדע וכן דברי חז"ל והפוסקים נאמרים מתוך שפה זולה וחוליית.

דוגמא חמורה ביותר: נושא ציפוי כלי המשכן נלמד בחוברת (בהנ"ל) ע"פ תורת ציפוי המתכות בזמנינו בשילוב ניסוי הנעשה ע"י שהילדים בונים דבר הנקרא "מתקן אלקטרוליזה". נאמר שם כך; "בחומש לא נאמר כיצד נעשה ציפוי כלי המשכן, אפשר להניח שהתיכו את המתכות וכו' וכו' או אפשר שרידדו עלי זהב (כן הוא בתוספתא) וכו' וכו',ועתה, ע"פ הלימודים והניסויים שנערכו במסגרת הנושא הנלמד בתוכנית נשאלת השאלה הבאה; "לכשייבנה בית המקדש במהרה בימינו וצריך יהיה לצפות בזהב או נחושת כלים מבית המקדש האם אפשר יהיה לבצע ציפוי אלקטרוליטי?"…

דוגמא אחת מיני רבות מהשפה הזולה והחולית: בנושא של "רוח מצויה" (בהנ"ל) הובא המדרש קהלת במעשה בספינה שעמדה לטבוע עד שבא נשר אחד והצילה וכו' לאחמ"כ נאמר שם כך: "הסבירו את מדרש קהלת שלמדתם לעיל באמצעות חוק התנועה, הסבירו את שני השלבים [שבמדרש] שלב הצרה ושלב ההצלה".

דוגמא מהיחס כלפי סוגיות הש"ס וההלכה, דוגמא אחת מיני רבות [בהנ"ל], "בכל הסוגיות דלעיל למדנו על התנועה, להלן נכיר שני חוקי הבריאה הקשורים לנושא "תנועה", אלו הן סוגיות חז"ל, "סוגיות התנועה"…

תגובות

השאר תגובה