"חלקי בעמלי"' גיליון 15, צו-שבת הגדול תשע"ג

חלקי בעמלי

השבוע בגיליון:

 • די לחרד"קנאות!
 • שבת – מקור הברכה והגאולה
 • טיפים לחג
 • והגדת לבנך…
 • דיני ליל הסדר – הרב ארי נתנאל מור
 • ולקחתי אתכם לי לעם – הרה"ג לייב מינצברג
 • וכאן הבן שואל, סיפור לחג
 • יש קונה עולמות – הרב יעקב זילברליכט, ראש תכנית הלימוד בעיון 'עולמות'
 • ליל ה"סדר" – הרב ברוך צבי גרינבוים
 • אלייך, חברה
 • עד בלי די (דיינו…)
 • חלקי בעמלי – רשימת בתי מדרש לתורה וחינוך, לחרדי העמל

להורדה

תגובות

השאר תגובה