"חלקי בעמלי"' גיליון 9, משפטים תשע"ג

כאילו אתה עני | טיפ לשבת | ללמוד ביחד | אישור מחלה | מה שראיתי מכאן | עשה תורתך קבע | אלייך, חברה
חלקי בעמלי

השבוע בגיליון:

  • כאילו אתה עני – 
  • טיפ לשבת
  • "ללמוד ביחד" אבא שמתרגז על בנו שמתרגז – הרב שלמה ברוך בלוי
  • אישור מחלה, כבר מרגיש טוב ורוצה להתחמק מהעבודה – הרב ארי נתנאל מור
  • מה שראיתי מכאן
  • עשה תורתך קבע, אברך שלא קובע שעות מחוץ לכולל – אינו בן תורה – הרב אריה מרדכי יודלביץ
  • אלייך, חברה

להורדה

תגובות

השאר תגובה