"חלקי בעמלי", גיליון 1, מקץ תשע"ג

אני צדיק, כן! | יוצאים לדרך, גיליון לחרדי העמל | פירמידות ורווחים קלים | ציפיות מילדים שטמון בהם פח שמן של כישורים | הדלקת נרות חנוכה מאוחר לאחר סיום העבודה

להורדה >>

חלקי בעמלי

אני צדיק, כן! | יוצאים לדרך, גיליון לחרדי העמל | פירמידות ורווחים קלים | ציפיות מילדים שטמון בהם פח שמן של כישורים | הדלקת נרות חנוכה מאוחר לאחר סיום העבודה

להורדה

תגובות

השאר תגובה