מכתב גלוי לחרדי העובד (1)

שלום רב!

מזה זמן רב, מורגש בקרב הציבור החרדי, החסר בגוף שיאגד את ציבור בוגרי הישיבות
הקדושות, שאינם לומדים בכולל, ואשר יצאו לעבוד ולפרנס את משפחתם בכבוד. גוף
שידאג לצרכיהם ולצרכי משפחותיהם.

לציבור הליטאי – אברכי, יש בית הנקרא "דגל התורה", לציבור הספרדי, יש בית
הנקרא "ש"ס", לציבור הדת"ל, יש בתים הנקראים "האיחוד הלאומי" ו"הבית היהודי".
כל הקבוצות הללו מאורגנות בקהילות, ויש להן נציגים הדואגים לצרכיהן.
 אולם ציבור מכובד וגדול מאד, ציבור בוגרי הישיבות הקדושות, שיצאו לעבוד (לאחר
מספר שנות לימוד בכוללים), שחלקו חשב עד לפני שנה – שנה וחצי, כי ביתו הטבעי
הוא "דגל התורה", הבין, לפתע, (לאחר מסע ההסתה והשיסוי הארוך והמתמשך של "יתד
נאמן"), כי אינו רצוי בבית זה. כי בכלל אינו נקרא "חרדי", אלא "חרדי חדש", מין
יצור כלאיים מתחזה שאין לו שייכות לתורה ולדרכה, ובוודאי אינו חוליה בשרשרת
הדורות, אלא נטע זר, מזויף ומזיק, שראוי לגנותו בכל פה ולנדותו מכל מקום.
וזאת,למרות שהוא חי את חייו בדרך התורה הקדושה, קובע עיתים לתורה, מחנך את
ילדיו בדרך ישראל סבא ותורם סכומי עתק לישיבות הקדושות, לכוללים ולצדקה.

לכן מותר:

לא לקבל את ילדיו לבתי ספר וחיידרים.

לכן מותר:

לזלזל בו, להשמיץ אותו ולדמות אותו לאויבי התורה ולומדיה בכל הדורות. מעמלק
ועד רומא, מיוון ועד רפורמה.

ולכן כל אברך, שקדן או בטלן,  מסתכל עליו כסוג ג' או ד', כשבו בזמן, הוא
מתפרנס וניזון מכספו של אותו "חרדי חדש", שתרם לאחזקתו כזבולון ליששכר.

כדי שרבים וטובים מאיתנו המקפידים על קלה כבחמורה, מקיימים את כל תרי"ג
המצוות, לצד עבודה קשה, יוכלו לקבל את ההערכה המגיעה להם ואת זכויותיהם
המינימאליות (דוגמת: מוסדות לימוד ראויים, בתי כנסת, ונציגות הולמת אשר תדאג
לכל הצרכים הנדרשים כדי לחיות חיי תורה מתוך איכות חיים וניקיון כפיים) אנו
נדרשים לשנס מותניים להתאגד ולהתאחד, כדי ליצור גוף גדול וחזק, למעננו ולמען
ילדינו.

 כל מי שמזדהה ומסכים עם האמור לעיל, וחושב שיש צורך בשינוי מהותי בגישה,
בחשיבה ובייצוג החרדים העובדים מתבקש ומוזמן להצטרף.

 צעד זה (של ההתאגדות) מעבר להיותו מהלך של חיזוק וגיבוש השורות כלפי פנים,
מהווה מחאה גדולה כלפי חוץ.
ויצור את היכולת והכלים להכרה,לגיטימציה, הערכה, וקבלת זכויות כשווים בין שווים
.
ככל שיגדל מספר המצטרפים תגדל עוצמתה של הקבוצה ויכולתה לשנות ולהשפיע.

התאגדות זו אינה התאגדות פוליטית, אלא חיבור לצרכי ייצוג החברים בה, והדאגה
לרווחתם.

אבל, אין זה מן הנמנע, שבעתיד תהיינה להתאגדות זו השלכות ויכולות פוליטיות,
כגון: ייצוג מול מפלגות לצורך קבלת נציג במקום ריאלי או/ו דאגה לזכויות הפרט
והכלל.

 אנא! אם חשוב לך העניין, הפץ מכתב זה לחבריך, מכריך וקרוביך בכל דרך אפשרית,
מייל, פקס, דואר וכד'. בצורה זו נצליח להרחיב עד מאד,את מעגלי המצטרפים.

המען לשאלות, ברורים הערות, הצעות והצטרפות:
בדוא"ל – [email protected]

בברכה

אלי אדלר

תגובות

השאר תגובה