מלמדו אומנות, כיצד?

61

תנן בסוף קידושין, רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבתורה ואיני מלמד את בני אלא תורה. המהרש"א מפרש שם וז"ל "ור' נהוראי דקאמר לקמן מניח אני כל אומניות שבעולם וכו' אלא תורה ודאי דלא פליג וצריך כל אדם ללמוד אומנות אלא דה"ק מניח אני הקביעות של כל האומנות ואני מלמדו תורה בקבע ואומנות בארעי"  וכו'.

היום בחיידרים לא מלמדים את הילדים אומנות לא דרך קבע ולא דרך ארעי. כיום לימוד אומנות, פירושו לימוד ידע אקדמי וטכנולוגי. ללא ידע עשיר בד"כ קשה למצוא עבודה, ולכן התנגדות ללימודי חול פירושו התנגדות ללמד את בנינו אומנות.

בזמן שמרכזי התעסוקה נדדו למזרח הרחוק וחלק גדול מהמסחר מנוהל ע"י ה"ענקיים", בוגר מערכת חינוך ללא הכשרה מתאימה, עלול למצוא עצמו ללא כישורים מתאימים מינימאליים. בעבר היה ניתן ללמד ילד מקצועות כדוגמת פחחות, נגרות וכדו', כיום רוב המלאכות הפשוטות ללא ידע טכנולוגי נעשות במזרח הרחוק במחירים מוזלים ובד"כ לא ניתן להתפרנס ממלאכות אלו. למעשה ניתן לומר, כי ילד בוגר מערכת החינוך החרדי, יכול להתקיים בו מאמר חז"ל "הרבה עשו כרשב"י – ולא עלתה בידם.

יש הממליצים למחפשי התעסוקה והפרנסה לפנות לעולם המסחר או לחילופין "להיות מנהלים". להבנתם, כולם יכולים להיות סוחרים/מנהלים, לאלו יאמר כי הם לוקים בכפליים:

א. חסרה להם הבנה בסיסית בכלכלה. האם הם שאלו את עצמם כמה סוחרים או מנהלים יכולים להיות בשוק? היום זה עידן של שיווק ישיר ופטורי מנהלים!
ב. לחנך אדם למסחר בחלק גדול מהמקרים זה כמו לחנך אדם לגזל. ".

חלק מאגדות הביזנס או התעשרות בבורסה כבר גרמו לרבים וטובים למכור את דירותיהם עבור מימון מעשי שטות אלו שבוצעו בעידוד סביבתי סמוי בלתי מכוון.טענה נוספת הנשמעת חדשים לבקרים, מי שרוצה יכול להצליח במסחר! למסחר לא צריך ידע מוקדם! בזמנו פורסם (כמדומני ביתד נאמן), הוכחה לכך שחרדי ללא ידע מקצועי יכול להצליח, הדוגמה הייתה הרב מנחם כרמל. האם דוגמה זו משרתת את מסקנת הכותב, או שמא בדיוק להפך? כמה עסקים נסגרו בגלל מנחם כרמל?האין גבול למס' הסוחרים? האם מלפפון אחד יכול להתגלגל אצל מאה איש וכולם ירוויחו? האם סוחר קטן מסוגל להתחרות עם הכרישים הגדולים? ניראה לי שמנחם כרמל לימד את החרדים כי רק הגדולים מרוויחים מביזנס! רק המתאימים שורדים בביזנס! אין נוסחת פלאים להצלחה במסחר, הקשיים רבים ומי שלא מתאים נושר.

בנוסף, עולם המסחר מעמיד בפני הסוחרים ניסיונות קשים של ישרות שאין להן אח ורע אצל העובד הפשוט והמקצועי. השאלה הראשונה שיישאל אדם בעלותו לשמים "נשאת ונתת באמונה?" עלולה להשאיר חלק גדול מהסוחרים ללא מענה. שוק המסחר, הינו שוק המנוהל עם הרבה תככים ומתח, העלול להביא את העוסק בתחום למעשי גזל והונאה.

תגובות

השאר תגובה