"חלקי בעמלי"' גיליון 8, יתרו תשע"ג

חלקי בעמלי

השבוע בגיליון:

  • לדעת לשמוע
  • טיפ לשבת
  • המחנך פגע בי… – הרב שלמה ברוך בלוי
  • פיקדונות והלוואות – הרב ארי נתנאל מור
  • מלוא הכף זכות
  • עשה תורתך קבע – הרב אריה מרדכי יודלביץ
  • אלייך, חברה 

להורדה

תגובות

השאר תגובה