העיתונות החרדית לאן?

859634_newspaper

תהא אשר תהא הסיבה לירידה בכמות ואיכות מאמרים אלו, מחמת העדר הצורך בשכנוע אנשים בתוך המחנה, ברצון להימנע מויכוחים בנושאים השנויים במחלוקת, בחוסר התעניינות של הציבור, או בהעדר כותבים מתאימים, יוצר מצב זה טשטוש ובלבול בקרב צעירים רבים בכל הנוגע לנושאים אלו בחיי הפרט והכלל. הפעילות ההסברתית בעניינים חשובים אלו מופנית ברוב המקרים כלפי חוץ לאלו הרחוקים מעולמה של תורה, והיא מתבצעת על ידי אישים רבים בתנועת התשובה, עיתונאים ואנשי תקשורת חרדיים.

ייתכן כי העיתונות החרדית איננה יכולה כבר לשמש כתובת מתאימה לדיונים מסוג זה, אשר אינם יכולים לשכון במקום אחד עם חדשות עכשוויות וכתבות עמוסות לעייפה בצבע ובתמונות, ואף אין זה לכבודם של תלמידי חכמים והוגי דעות לפרסם את דבריהם במקומות אלו. לשם כך נדרשת במה ייחודית שתיועד למטרה זו בלבד, ליבון ובירור סוגיות חשובות באורח חיינו הפרטיים והציבוריים. בבמה זו יובעו מגוון הדעות במחנינו, כדוגמת היחס לציונות ולמדינת ישראל בתקופה זו, ענייני חינוך וחברה, התנהלות מוסדות החינוך, דרכי הטיפול בנוער השוליים ועוד כהנה וכהנה עניינים חשובים ויסודיים.

יוזמה זו איננה עשויה כפי הנראה להיות כלכלית ולהחזיק את עצמה, היא תזדקק להתבסס על כספי תורמים אשר יכירו בחשיבות ונחיצות העניין. שכן לכל בר דעת מובן כי בעוד אנו עמלים מעל ומעבר לקרב רחוקים ולהטעימם מטעמה של תורה ויהדות, שומה עלינו לעשות זאת בתוך המחנה פנימה.

תגובות

השאר תגובה