הפורום

פורום האינטרנט אגודה אחת – קם בשנת תשס"ז כפורום לדיאלוג פנים חרדי בנושאים חברתיים, על מנת להעלות לסדר היום נושאים ודיונים לשיפור פני החברה החרדית.

הפורום שנפתח בפלטפורמת "הייד פארק" נחל הצלחה מרובה כאשר הוא משמש כבמה יחידה בציבור החרדי לדיונים פתוחים בנושאי חברה, ובעזרתו התאגדו חברי הפורום לפעילות ופיתוח השיח הפנימי בציבור החרדי.

בפורום למעלה מ-10,000 הודעות המרכיבים דיונים מרתקים בנושאי החברה החרדית והמבנה הסוציולוגי הייחודי שלו.

משתתפים בפורום אנשי עשייה לצד בחורים צעירים, ואקדמאים לצד אברכי כולל.

קישור לפורום